GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 úspěšně realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. Jednotlivé zakázky a reference většího rozsahu jsme schopni na požádání doložit referenčními listy.

 

Po devíti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Obrat společnosti se podle skladby zakázek pohybuje mezi 6 až 10 miliony Kč ročně. Přestože jsme činnost společnosti zahájili v období globální hospodářské krize, podařilo se nám firmu vybavit nadstandardním technickým a softwarovým zařízením i dostatečným počtem zakázek zajišťující další rozvoj firmy. Činnost firmy a její provoz průběžně rozšiřujeme a vybavuje další technikou.

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2017 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za devět let naší činnosti. V oboru hydrogeologie považujeme za profesně nejzajímavější počin naši odbornou účast při vybudování širokoprofilových hlubinných vsakovacích objektů velkokapacitního utrácení dešťových vod pro servisní areál VOLVO v Prostřední Suché. V oboru stavebních a rekultivačních prací se nám podařilo provést dlouho připravované terénní úpravy a rekultivaci staré skládky ve Skotnici, a dokončit tak letitý proces odstraňování ekologických zátěží v působnosti města Příbor. Zároveň máme na rok letošní připravené další zajímavé rekultivační, sanační i hydrogeologické projekty a opodstatněně tak očekáváme, že se nudit nebudeme.


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Inženýrsko-geologický průzkum areálu SE-MI service

Ve Slezské Ostravě provádíme průzkum pro ...

Geologický průzkum areálu SE-MI service

 

 

 

Geotechnické posouzení protipovodňových hrází

Pro investiční záměr vybudování protipovodňových hrází zpracováváme ....

Současná hráz v Krnově

 

 

 

Geotechnický dozor při stabilizaci důlního díla Jindřich

Pro renomované společnosti Wardell&Armstrong LLP a Gardiner&Theobald provádíme ...

Jáma Jindřich

 

 

 

Geologický průzkum pro Penny Market v Kravařích

Pro připravovanou stavbu prodejny potravin v Kravařích zpracováváme geologický průzkum ...

Lokalita Kravaře - Penny Market

 

 

 

Hydrogeologické posouzení HEI Parku v Tošovicích

Pro sportovní areál HEI Park v Tošovicích u Oder provádíme ...

Sportovní areál HEI Park

 

 

 

Hydrogeologický průzkum v areálu Elektrárny Tušimice

Na konci roku 2008 jsme zahájili přípravu projektu hydrogeologického průzkumu ...

Objekt odvodnění energosádrovce

 

 

 

Hydrogeologické posouzení lokality v Rožnově pod Radhoštěm

Na lokalitě v Dolních Pasekách u Rožnova provádíme ...

Lokalita Rožnov - Dolní Paseky

 

 

 

Příprava dokumentace pro vodní zdroj v Pusté Polomi

Pro projektovaný vodní zdroj v Pusté Polomi zpracováváme ...

 

 

 

Strana výpisu:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34