GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po jedenácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně osmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 20 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2019 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za jedenáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků a provádění mikropilot a odvodňovacích vrtů pro naše partnery ve stavebnictví.  


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Analýza rizik pro bývalé skládky TKO v obci Žeravice (3-4/2009)

Pro obec Žeravice zpracováváme analýzu rizik skládek TKO ...

Žeravice - skládky TKO

 

 

 

Metanscreening budovy administrativního centra Copytechnik

Pro projektovanou stavbu administrativního centra ...

 

 

 

Hydrogeologické posouzení lokality společnosti BEHR

V areálu Mošnovské průmyslové zóny provádíme hydrogeologické ...

Areál společnosti BEHR, II. etapa

 

 

 

Průzkum pro založení Superpočítačového centra v Ostravě

Provádíme průzkum pro založení Superpočítačového centra IT4Innovations v areálu Vysoké školy ....

Superpočitačové centrum IT4Innovations

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum areálu SE-MI service

Ve Slezské Ostravě provádíme průzkum pro ...

Geologický průzkum areálu SE-MI service

 

 

 

Geotechnické posouzení protipovodňových hrází

Pro investiční záměr vybudování protipovodňových hrází zpracováváme ....

Současná hráz v Krnově

 

 

 

Geotechnický dozor při stabilizaci důlního díla Jindřich

Pro renomované společnosti Wardell&Armstrong LLP a Gardiner&Theobald provádíme ...

Jáma Jindřich

 

 

 

Geologický průzkum pro Penny Market v Kravařích

Pro připravovanou stavbu prodejny potravin v Kravařích zpracováváme geologický průzkum ...

Lokalita Kravaře - Penny Market

 

 

 

Hydrogeologické posouzení HEI Parku v Tošovicích

Pro sportovní areál HEI Park v Tošovicích u Oder provádíme ...

Sportovní areál HEI Park

 

 

 

Hydrogeologický průzkum v areálu Elektrárny Tušimice

Na konci roku 2008 jsme zahájili přípravu projektu hydrogeologického průzkumu ...

Objekt odvodnění energosádrovce

 

 

 

Strana výpisu:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35