GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Nabídka služeb

  • V levém menu si vyberte službu z nabízených činností společnosti, která Vás zajímá.
    Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí více informací.

 

  • Ve spodním menu naleznete informace o našem technickém a softwarovém vybavení.
    Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí více informací.
...

Naše technické vybavení

Disponujeme specializovaným technickým vybavením pro vrtné a penetrační práce různých průměrů i technologií, pro odběry vzorků půd, zemin a vod, pro hydrometrická měření a čerpací testy, pro provádění polních zkoušek kruhovými deskami, penetrometry či vrtulkoměry, pro manipulaci s materiálem i v náročně dostupných podmínkách. Naším vybavením se zaměřujeme na lehké či snadno přenosné technologie umožňující obsluhu jednou osobou.

Souprava supertěžké dynamické penetrace

 

 

 

Programové vybavení

Pro tvorbu geologických a penetračních profilů vrtů, řezů, map, vizualizaci a modelování terénních dat používáme software SURFER9 a STRATER5 (Golden Software, Inc) a pro výpočet stability svahů, dimenzování gabionů a pažení výpočtové programy GEO5 (Fine). Samozřejmostí v našem vybavení jsou komerční aplikace pro obsluhu dataloggerů, dálkového přenosu dat a ostatní měřící techniky ...

Surfer 9