GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Nabídka služeb

  • V levém menu si vyberte službu z nabízených činností společnosti, která Vás zajímá.
    Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí více informací.

 

 

  • Ve spodním menu naleznete informace o našem technickém a softwarovém vybavení.
    Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí více informací.

 

 

Naše technické vybavení

Disponujeme specializovaným technickým vybavením pro odběr vzorků půd, zemin a vod, pro hydrometrická měření, provádění polních zkoušek i v náročně dostupných podmínkách ...

Tým geologů při odběru vzorků podzemní vody a hydrometrických měřeních

 

 

 

Zemní práce menšího rozsahu (10/2015)

Posílili jsme naše technické zázemí o další techniku ...

Nová zemní technika

 

 

 

Měření vlhkosti zemin a srážkových úhrnů - novinka v našem vybavení (6/2012)

Zejména pro posuzování možnosti vsakování srážkových vod ...

Mobilní srážkoměrná stanice CTM se sběrnou plochou 200 cm

 

 

 

Statická zatěžovací zkouška - novinka v našem vybavení (1/2012)

Pro kontrolu míry zhutnění zemin a únosnosti základových půd ...

 

 

 

Bezpečnostní set pro práci ve studnách a v prostředí s výronem plynů - novinka v našem vybavení (11/2011)

Pro průzkum, čištění a renovaci historických širokoprofilových studní ...

Bezpečnostní trojnožka instalovaná nad studnou

 

 

 

Vrtná souprava Eijkelkamp - novinka v našem vybavení (1/2011)

Pro snadné a rychlé provádění mělké sondáže do hloubek až 9 m jsme pořídili přenosnou ...

Vrtná souprava Eijkelkamp s hydraulickým vytahovacím zařízením

 

 

 

Leveloggery - novinka v našem vybavení

Pro přesné a průkazné měření úrovní hladiny podzemní vody zejména při čerpacích a nálevových testech jsme pořídili leveloggery od renomovaného kanadského výrobce Solinst.

Ovládání leveloggerů v terénu

 

 

 

Programové vybavení pro tvorbu interpretačních map

Pro tvorbu map, vizualizaci a modelování teréních dat jsme pořídili software SURFER9 z řady amerického dodavatele "Golden Software, Inc".

Surfer 9

 

 

 

Programové vybavení pro výpočty stability svahu

Ze škály programů pro geotechnické výpočty GEO5 jsme pořídili další soubor - výpočet stability

Geotechnické výpočty GEO5

 

 

 

Zpracování geologických a geotechnických dat

Pro zpracování a prezentaci geologických údajů a dat do podoby geologických profilů využíváme databázový systém gINT ...

Geologický řez (gINT)