GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Profil společnosti

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Společnost GEOoffice, s.r.o. byla založena v roce 2008 jako odborná geologická kancelář se sídlem v Ostravě poskytující své služby jak občanům a projekčním kancelářím, tak investorům z řad výrobních, stavebních a dodavatelských podniků, obcím a městům, a dále neziskovým a příspěvkovým organizacím a státním institucím. Od roku 2020 jsme zřídili detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu v Jedlové u Poličky (okres Svitavy).

 

Spektrum našich činností zahrnuje konzultační, rešeršní, projekční, posudkové, průzkumné a realizační práce související s:

 

 • hydrogeologickými posudky a průzkumy
 • projektováním a budováním monitorovacích systémů a vodních zdrojů (studní)
 • návrhy a budováním vsakovacích objektů do mělkých i hlubších půdních vrstev (vsakování srážkových i odpadních vod)
 • čerpacími a nálevovými testy s měřením vodní hladiny citlivými dataloggery
 • kompletními průzkumy pro stavební účely (posuzování základových poměrů, odvodňování stavebních výkopů, apod.)
 • řešením a likvidací ekologických zátěží (průzkum a návrhy sanace znečištěných území, analýzy rizika pro lidské zdraví)
 • hodnocením rizik ukládání odpadů do podzemí a na povrch terénu
 • rekultivacemi starých skládek a sanacemi ekologických zátěží
 • monitorováním kvality vod 
 • poradenstvím v oblastech vodního hospodářství, průmyslové ekologie a nakládání s odpady 
 • přípravou a zpracováním podkladů a výkazů výměr pro transparentních vypisování tendrů veřejných zakázek ve výše uvedených oblastech.
   

Zakládáme si na dlouholetých zkušenostech, odbornosti, profesionalitě a zejména na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi. Proto jako součást zakázek nabízíme našim klientům komplexní řešení jejich záměrů včetně zastupování při osobních jednáních nebo při korespondenčním styku s úřady či dalšími institucemi.

 

Naše společnost aktivně podporuje neziskový sektor v oblasti vzdělávání mládeže a pracovníků s mládeží, v oblasti evropské dobrovolné služby a v oblasti expedičního cestování, propagace a osvětové činnosti.