GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Nabídka služeb

V případě zájmu o zpracování konkrétní nabídky se obraťte na uvedené kontakty.

Osvědčení a autorizace

K vykonávání naší činnosti nás opravňují tyto certifikace a osvědčení.

Živnostenská oprávnění
Z vázaných živností provozujeme Geologické práce, Podníkaní v oblasti s nebezpečnými odpady, ... Více...

Odborná osvědčení MŽP
Odborné osvědčení MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech ... Více...

Osvědčení ČBÚ, ostatní osvědčení a certifikáty
Průběžně rozšiřujeme naše odborné portfólio ... Více...

Autorizace ČKAIT
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech ... Více...

Novinky

27/8/2016
Odborný dohled při provádění GTP stavby komunikace R55 5502 Kokory - Přerov (8-12/2016)
Pro Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno, aktuálně provádíme ...
Více...

21/8/2016
Vyhodnocení vlivu na vodní útvary dle rámcové směrnice ES (8/2016)
Pro připravovanou komunikaci R55 Otrokovice, Obchvat JV ...
Více...