GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Inženýrská činnost při návrhu ukotvení vánočního stromu v Havířově (9-10/2009)

Pro bezpečné osazení vánočního stromu na Náměstí ...

... Republiky v Havířově zpracovávme statické posouzení základové patky a projekt bezpečného ukotvení vánočního stromu. Součástí zakázky pro Statutární město Havířov je také vytýčení inženýrských sítí v místě připravované stavby, větrná studie a zpracování výkazu výměr jako podkladu pro návrh dodavatele stavební části. Realizace: říjen - listopad 2009

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Náměstí Republiky v Havířově