GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Analýza rizika, supervize nakládání s odpady a výstavby provozu Kyslíkárny v TŽ (4-7/2014)

V návaznosti na předchozí průzkumné práce ...

Areál Kyslikarna v Třinci

 

 

 

Geologický průzkum v PZ František (6/2014)

V Průmyslové zóně František v Horní Suché ...

Průzkum v PZ František

 

 

 

Průzkum pro přístavbu tělocvičny u ZŠ v Třinci - Neborech (6/2014)

V Neborech jsme dokončili geologický průzkum ...

Lokalita Nebory

 

 

 

Geologický průzkum v Třinci - Lyžbicích (5-6/2014)

Pro připravované obchodní centrum v Třinci ...

Prostor budoucího OC

 

 

 

Budování vodního zdroje v Radvanicích (1-6/2014)

V Radvanicích na Trutnovsku řešíme ...

Vrtné práce a hydrodynamické testy

 

 

 

Průzkum pro vodní zdroj ve Frenštátě (5/2014)

V industriální zóně u Frenštátu provádíme ...

Vrtné práce a hydrodynamické testy

 

 

 

Rekonstrukce málo vydatného zdroje v Podhradí (5-6/2014)

V Podhradí na Vítkovsku provádíme rekonstrukci ...

Rekonstrukce vodního zdroje v Podhradí

 

 

 

Posouzení odtokových poměrů v Kopřivnici (4-6/2014)

Geologickým úkolem na pozemku v Kopřivnici bylo ...

Kopřivnice - dotčený pozemek

 

 

 

Průzkum podloží komunikací v Muglinově (4/2014)

V místní části Ostrava - Muglinov jsme aktuálně ...

Průzkum v Muglinově

 

 

 

Průzkumné práce v Šumperku (4/2014)

Pro stanovení způsobu založení projektované stavby nové hasičské stanice ...

Průzkumné práce v Šumperku

 

 

 

Strana výpisu:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 37