GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po dvanácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 30 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2020 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za dvanáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu.


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Modelování stability svahu ve Vrané nad Vltavou (2/2014)

V rámci projektované stavby cyklostezky ...

Vrané nad Vltavou

 

 

 

Rešerše základových poměrů pro stavbu mlýnu na mosaz v Pákistánu

Zajímavé zpestření naší práce ...

Pakistán - rešerše průzkumu pro stavbu mlýnu na mosaz

 

 

 

Hydrogeologické posouzení vsaku v Rychvaldě (2/2014)

Pro výstavbu příjezdové komunikace a pěti rodinných ...

Rychvald - posouzení vsaku

 

 

 

Geologický průzkum v Bohumíně (2/2014)

Pro novou obchodní zónu v Bohumíně ...

Bohumín - Fastmal

 

 

 

Provozní řád mělkého zdroje v Odrách (2-3/2014)

Pro společnost Semperflex Optimit s.r.o. aktuálně zpracováváme ...

Odry - Semperflex

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Bohumíně (leden 2014)

Pro projekci a úpravu vodního toku Lutyňka ...

Vodní tok Lutyňka

 

 

 

PF 2014

Všem našim klientům přejeme zdravý, úspěšný a dobrý rok 2014 ...

PF 2014

 

 

 

Geologický průzkum v Mariánských Horách (12/2013)

Pro projektovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ...

Mariánské Hory

 

 

 

Geologický průzkum v Muglinově (12/2013)

Pro projektovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ...

Muglinov

 

 

 

Dokončení jímacího hlubinného vrtu v Odrách (6-12/2013)

V oderské kotlině jsme dokončili 270 m hluboký vrt ...

Pohled na hotový vrt

 

 

 

Strana výpisu:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35