GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 úspěšně realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. Jednotlivé zakázky a reference většího rozsahu jsme schopni na požádání doložit referenčními listy.

 

Po devíti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Obrat společnosti se podle skladby zakázek pohybuje mezi 6 až 10 miliony Kč ročně. Přestože jsme činnost společnosti zahájili v období globální hospodářské krize, podařilo se nám firmu vybavit nadstandardním technickým a softwarovým zařízením i dostatečným počtem zakázek zajišťující další rozvoj firmy. Činnost firmy a její provoz průběžně rozšiřujeme a vybavuje další technikou.

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2017 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za devět let naší činnosti. V oboru hydrogeologie považujeme za profesně nejzajímavější počin naši odbornou účast při vybudování širokoprofilových hlubinných vsakovacích objektů velkokapacitního utrácení dešťových vod pro servisní areál VOLVO v Prostřední Suché. V oboru stavebních a rekultivačních prací se nám podařilo provést dlouho připravované terénní úpravy a rekultivaci staré skládky ve Skotnici, a dokončit tak letitý proces odstraňování ekologických zátěží v působnosti města Příbor. Zároveň máme na rok letošní připravené další zajímavé rekultivační, sanační i hydrogeologické projekty a opodstatněně tak očekáváme, že se nudit nebudeme.


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Doplňující průzkum v areálu společnosti Huisman (5/2011)

Ve společnosti Huisman ve Sviadnově jsme aktuálně dokončili doplňující ...

Areál společnosti Huisman ve Sviadnově

 

 

 

Posouzení možnosti vsakování odpadních vod pro RD ve Pstruží (5/2011)

Pro dokončovanou stavbu rodinných domů ve Pstruží jsme ...

Místo projektovaného vsaku vod přečištěných z ČOV

 

 

 

Průzkumné práce v areálu koksovny společnosti ArcelorMittal (5/2011)

V areálu koksovny ArcelorMittal a.s. jsme aktuálně dokončili geologické ...

Průzkum ve společnosti ArcelorMittal

 

 

 

Geologický průzkum v Ostravě Vítkovicích (5/2011)

Na ulici Zengrově v Ostravě Vítkovicích jsme aktuálně dokončili ...

Ostrava Vítkovice - Zengorova ulice

 

 

 

Kontaminační průzkum provozovny Acetylénky v Ostravě (5/2011)

Pro připravovaný prodej areálu bývalé výrobny acetylénu v Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE a.s. ...

Areál Acetylénky při vrtných pracích

 

 

 

Doplňují průzkum v Branticích (5/2011)

V trase projektovaných kanalizačních stok C17-B14 a C17-B19.1 v katastru obce Brantice ...

Vrtné práce v trase budoucí kanalizace

 

 

 

Karviná - hydrogeologický průzkum v areálu Městského fotbalového stadionu (3-5/2011)

Pro Statutární město Karviná jsme dokončili vyhledávací průzkum zaměřený na hlubší oběh podzemní vody ...

Areál fotbalového stadionu v Karviné

 

 

 

Zpracování plošných map distribuce důlních plynů (2011-2015)

V rámci pětiletého kontraktu územně vázaného na katastr Statutárního ...

 

 

 

Projekt rekultivace starého úložiště odpadů ve Skotnici (3-6/2011)

V katastru obce Skotnice provádíme ...

Historický monitorovací vrt

 

 

 

Odry - areál Semperflex - hydrogeologický servis (9/2010-9/2011)

Úspěšně jsme dokončili hydrogeologický vrt hluboký 205 m ...

Budování hlubinného vrtu HV-1 a příprava na čerpací testy III

 

 

 

Strana výpisu:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34