GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Osvědčení a autorizace

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Jsme držiteli osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, geologické práce - sanace, inženýrská geologie, geochemie a environmentální geologie a osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech geotechnika a projektování vodních staveb.

 

Přehled živnostenských oprávnění:

 

 • geologické práce
 • podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • velkoobchod a maloobchod
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • testování, měření, analýzy a kontroly
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • poskytování technických služeb
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti

 

Živnostenská oprávnění

Z vázaných živností provozujeme Geologické práce, Podníkaní v oblasti s nebezpečnými odpady, ...

Výpis č.1

 

 

 

Odborná osvědčení MŽP

Odborné osvědčení MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech ...

Hydrogeologie a sanační geologie - Radim Ptáček

 

 

 

Osvědčení ČBÚ, ostatní osvědčení a certifikáty

Průběžně rozšiřujeme naše odborné portfólio ...

Hodnotitel rizik ukládání odpadů

 

 

 

Autorizace ČKAIT

Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech ...