GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 úspěšně realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. Jednotlivé zakázky a reference většího rozsahu jsme schopni na požádání doložit referenčními listy.

 

Po devíti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Obrat společnosti se podle skladby zakázek pohybuje mezi 6 až 10 miliony Kč ročně. Přestože jsme činnost společnosti zahájili v období globální hospodářské krize, podařilo se nám firmu vybavit nadstandardním technickým a softwarovým zařízením i dostatečným počtem zakázek zajišťující další rozvoj firmy. Činnost firmy a její provoz průběžně rozšiřujeme a vybavuje další technikou.

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2017 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za devět let naší činnosti. V oboru hydrogeologie považujeme za profesně nejzajímavější počin naši odbornou účast při vybudování širokoprofilových hlubinných vsakovacích objektů velkokapacitního utrácení dešťových vod pro servisní areál VOLVO v Prostřední Suché. V oboru stavebních a rekultivačních prací se nám podařilo provést dlouho připravované terénní úpravy a rekultivaci staré skládky ve Skotnici, a dokončit tak letitý proces odstraňování ekologických zátěží v působnosti města Příbor. Zároveň máme na rok letošní připravené další zajímavé rekultivační, sanační i hydrogeologické projekty a opodstatněně tak očekáváme, že se nudit nebudeme.


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Ověření propustných vrstev pro vsakování srážkových vod v areálu Volvo Truck v Prostřední Suché (7/2010)

V Prostřední Suché jsme dozorovali budování širokoprofilových vrtů ....

Budoucí areál Volvo Truck

 

 

 

Protipovodňová opatření v Ostravě Koblově (5-7 2010)

V Ostravě Koblově provádíme geologický průzkum ...

HG a IG průzkum v lokalitě Ostrava - Koblov

 

 

 

Dokončení dalších vrtaných studní na Horní Bečvě (7/2010)

Srdce hydrogeologa potěší každé úspěšné ...

Úspěšné zastižení kolektoru ...

 

 

 

Průzkum pro řešení svahového sesuvu v Janovicích (7/2010)

Pro geotechnický návrh stabilizace svahu pod komunikací ...

Sesuv příkrého svahu pod komunikací

 

 

 

Český Těšín - průzkum pro novou halu (6-7/2010)

Pro založení nové haly společnosti Kovona, a.s. v Českém Těšíně ...

Prostor budoucí stavby

 

 

 

Průzkum základové spáry panelového domu v Kopřivnici (6/2010)

Na ulici Kadláčkova v Kopřivnici provádíme ...

Panelový dům na Kadláčkově ulici ...

 

 

 

Pasportizace a průzkum sesuvů v těšínské oblasti (5-6/2010)

Pro společnost G-consult, s.r.o. ustanovenou Moravskoslezským krajem ...

Lokalita č.1: Český Těšín - Nová cesta

 

 

 

Geotechnické posouzení trasy dálkového horkovodu v Karviné (6/2010)

V trase budoucího horkovodu provádíme ...

Trasa budoucího horkovodu

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stavby v areálu Slezské nemocnice (5/2010)

Ve Slezské nemocnici v Opavě provádíme ...

Geologický průzkum v arealu nemocnice

 

 

 

Staré ekologické zátěže v Kopřivnici (4/2010-3/2011)

Pro realizaci projektu "Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici" ...

Pohled na lokalitu č.8 "Nad Letním koupalištěm"

 

 

 

Strana výpisu:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34