GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Geofyzikální průzkum sedimentů nádrže Nové Mlýny (3-4/2011)

Zajímavou zakázku jsme práve ukončili na vodní nádrži Nové Mlýny v chráněné oblasti.

 

 

 

Rožnov pod Radhoštěm - posouzení vsaku z obytného domu (3-4/2011)

Pro stavbu obytného domu v zastavěné oblasti katastru Rožnova pod Radhoštěm jsme dokončili ...

Parcela pro budoucí bytový dům

 

 

 

Karviná - geologický průzkum břehu Olše (3-4/2011)

V rámci projektované opravy povodňových škod jsme dokončili geologický průzkum pro zpevnění levého břehu řeky Olše u objektu čerpací stanice Sovinec.

Lokalita Sovinec u Karviné

 

 

 

Seminář "Řešení ekologických zátěží a kontaminovaných území, průzkumy znečištění, ... (21.4.2011)

... rizikové analýzy a možnosti financování nápravných opatření.

Proběhl další seminář na aktuální téma v hydrogeologii ...

 

 

 

Geologický průzkum pro odkanalizování obce Mošnov (2-3/2011)

Pro vybudování přečerpávacích stanic a kanalizace včetně výtlaku v délce téměř 7 km ...

Lokalita Mošnov

 

 

 

Geologický průzkum pro posouzení vsaku v Řepišti (2/2011)

Pro posouzení vhodnosti prostředí k vsaku dešťových vod ...

Lokalita Řepiště

 

 

 

Geologický průzkum pro posouzení vsaku v Krmelíně (2/2011)

Pro posouzení vhodnosti prostředí k vsaku dešťových vod ...

Průzkumné práce v Krmelíně

 

 

 

Průzkum pro založení stavby na Bezručově náměstí v Opavě (2/2011)

Pro založení přístavby ke stávajícímu objektu na Bezručově náměstí v Opavě provádíme ...

Bezručovo náměstí v Opavě

 

 

 

Doplňující průzkum v areálu HUISMAN ve Sviadnově (1-2/2011)

V areálu společnosti HUISMAN ve Sviadnově provádíme ...

Areál společnosti Huisman ve Sviadnově

 

 

 

Průzkumné práce ve strategické průmyslové zóně Holešov (1-3/2011)

Ve strategické průmyslové zóně Holešov připravujeme ...

Strategická průmyslová zóna Holešov

 

 

 

Strana výpisu:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37