GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Posouzení základové půdy v trase horkovodu v okolí dolu ČSA v Karviné ( 4/2010)

Pro připravovanou trasu horkovodu v okolí dolu ČSA v Karviné ...

Provádění lehké dynamické penetrace v trase horkovodu

 

 

 

Oznámení záměru „Svět techniky – science and technology centrum (4 / 2010)

Pro společnost Vítkovice, a.s. zpracováváme ...

Lokalita budoucího záměru "Svet techniky ... "

 

 

 

Posouzení poměrů pro vsakování vod v lokalitě Plzeň (4 / 2010)

Pro stavbu Centrum výzkumu Řež s.r.o. provádíme ...

Posouzení hydrogeologických poměrů

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stožárů TTO-RM (3-4/2010)

Na lokalitě PS 105 BTS 305 1 repeater Bzenec pro založení stožáru TTO-RM ...

Lokalita Repeater Bzenec

 

 

 

Geologický průzkum pro obnovu VN Rybníček v k.ú. Hladké Životice (3-4/2010)

Pro obnovu bývalé vodní nádrže u Hladkých Životic provádíme ...

Geologický průzkum pro obnovu vodní nádrže Rybníček

 

 

 

Hydrogeologický průzkum pro zásobování průmyslového areálu podzemní vodou (1-9/2010)

Pro výrobní společnost Semperflex Optimit v Odrách řešíme ...

Hydrogeologický servis v Semperflexu

 

 

 

Posouzení geologických poměrů v Doubravě u Orlové (3/2010)

Pro připravovanou stavbu rodinného domu zpracováváme ...

Lokalita v Doubravě u Orlové

 

 

 

Průzkum geologických poměrů na lokalitě v Horním Těrlicku (3/2010)

Pro projektovanou stavbu rodinného domu nad Těrlickou přehradou provádíme ...

Zájmová lokalita v Horním Těrlicku

 

 

 

Geologický průzkum pro založení komína v areálu elektrárny (3-4/2010)

V elektrárně Počerady jsme zahájili přípravu ...

Pohled na budoucí komín

 

 

 

Areál SE-MI service - geotechnický dozor a doplňující průzkum (1-5/2010)

Na návozech tvořených haldovinou provádíme ...

Pohled na lokalitu ...

 

 

 

Strana výpisu:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37