GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po jedenácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně osmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 20 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2019 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za jedenáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků a provádění mikropilot a odvodňovacích vrtů pro naše partnery ve stavebnictví.  


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Průzkum základových poměrů pro výstavbu kanalizace v Michálkovicích (7/2009)

Pro připravovanou výstavbu kanalizace v Michálkovicích provádíme ...

Michálkovická ulice v Ostravě - provádění kopaných sond

 

 

 

Posouzení změny odtokových poměrů v lokalitě Bystřice (7/2009)

V lokalitě Bystřice nad Olší posouzujeme možnost ovlivnění ...

Pohled na malou vodní nádrž v k.ú. Bystřice

 

 

 

Dokumentace hydrogeologických objektů na trase komunikace R52 (7/2009)

Na trase komunikace R52 v úseku Perná - státní hranice provádíme ...

Hydrometrická měření v mikulovské vinařské oblasti

 

 

 

Doplňující hydrogeologický průzkum a analýza rizik v Muglinově (7-8/2009)

Pro výstavbu nového obchodního a servisního střediska společnosti ...

Realizace vrtu HV-1 v jižní části lokality

 

 

 

Průzkumné práce pro komplex rodinných domů v Třinci (6-8/2009)

V Třinci, místní části Nebory, provádíme komplexní ...

Pozemek určený pro výstavbu rodinných domů

 

 

 

Hydrogeologický průzkum pro vsakování vod v Orlové (6/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Orlové provádíme ...

Hydrogeologický průzkum v Orlové

 

 

 

Posouzení odtokových poměrů v lokalitě Havířov Šumbark (6-7/2009)

Pro Magistrát města Havířova zpracováváme posudek ...

Spádová oblast sbírající srážkovén vody

 

 

 

Geologické posouzení lokality a stanovení radonového indexu pozemku v Dobroslavicích (6/2009)

V Dobroslavicích provádíme rešeršní posouzení geologických ...

Lokalita v Dobroslavicích a její půdní profil

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Prostřední Suché (6/2009)

Pro projektovaný opravárenský závod společnosti VOLVO Truck Czech s.r.o. provádíme ...

Průzkum lokality budoucího opravárenského závodu v Prostřední Suché

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stožárů GSM-R podél trati Českých drah, a.s. (6-9/2009)

Aktuálně provádíme geologický průzkum pro založení stožárů ...

Průzkum podél trati Českých drah, a.s.

 

 

 

Strana výpisu:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35