GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Studie pro vybudování nového vodního zdroje pro Rehabilitační sanatorium (8-9/2011)

Pro Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov ....

Historický vodní zdroj

 

 

 

Supervize ochranného sanačního čerpání v Rožnově p.R. (8/2011-8/2012)

Pro Ministerstvo financí ČR provádíme výkon supervizora ...

Areál ON-SEMICONDUCTOR Czech Republic, s.r.o.

 

 

 

Geologický průzkum v průmyslovém areálu TOMA, a.s. (7-8/2011)

V Otrokovické průmyslové zoně společnosi TOMA, a.s. provádíme ...

Areál společnosti TOMA, a.s.

 

 

 

Hodnocení rizika ukládání odpadů pro lokalitu Pustá Polom (6-7/2011)

Pro plánované terénní úpravy v okolí skládky PDO ...

Okolí skládky PDO v Pusté Polomi

 

 

 

Posouzení vsakování srážkových vod pro řešení občanského střetu ve Skřečoni (5/2011)

Pro řešení občanského střetu jsme pro stavební úřad v Bohumíně ...

Střetové území v lokalitě Bohumín, místní část Skřečoň

 

 

 

Hydrogeologický průzkum na ulici J. Štorkána v Polance (7-8/2011)

Pro řešení střetové situace spojené se zamokřováním pozemků ...

Zájmová lokalita v Polance nad Odrou

 

 

 

Hodnocení rizika ukládání odpadů na povrchu terénu v katastru Hrušovany u Brna (6-7/2011)

Pro plánované terénní úpravy a zakomponování staré skládky do krajiny ...

Stará skládka v katastru Hrušovany u Brna

 

 

 

Průzkum a návrh povrchového odvodnění v Luhačovicích (6-8/2011)

V lázeňském prostředí hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích ...

Wellnes & Spa hotel Augustiniánský dům

 

 

 

Průzkum pro založení rodinných domů v Bohumíně (6/2011)

Pro založení dvou rodinných domů v místní části Záblatí ...

Bohumín, místní část Záblatí

 

 

 

Pasport kanalizačního sběrače v Ostravě Hrušově (6-7/2011)

Pro průmyslovou zónu v bývalém areálu Hrušovských chemických závodů, ...

Pasportizace sběrače a terénní měření v Hrušově

 

 

 

Strana výpisu:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37