GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

Certificates and authorisations

We base our bussines on following certificates and authorisations

Trade licences
From regulated trade we practise geological works, treatmen with danger waste ... More...

Certification
Certification of Environment Ministery for projecting, implemmentation and evaluation of geological works in field hydrogeology, remediation, engeneering geology, geochemistry and environment geology More...

Other certifications
In March 2011 we reached new certification of Czech Mining Institute ... More...

Authorisation of ČKAIT
Authorisation of ČKAIT in field geotechnics. More...

News

6/5/2024


More...

26/4/2024
Geologické práce ve druhém kvartále 2024
Po zdárném ukončení osvětových akcí pro vodoprávní úřady jsme opět v terénu ...
More...