GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 úspěšně realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. Jednotlivé zakázky a reference většího rozsahu jsme schopni na požádání doložit referenčními listy.

 

Po devíti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Obrat společnosti se podle skladby zakázek pohybuje mezi 6 až 10 miliony Kč ročně. Přestože jsme činnost společnosti zahájili v období globální hospodářské krize, podařilo se nám firmu vybavit nadstandardním technickým a softwarovým zařízením i dostatečným počtem zakázek zajišťující další rozvoj firmy. Činnost firmy a její provoz průběžně rozšiřujeme a vybavuje další technikou.

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2017 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za devět let naší činnosti. V oboru hydrogeologie považujeme za profesně nejzajímavější počin naši odbornou účast při vybudování širokoprofilových hlubinných vsakovacích objektů velkokapacitního utrácení dešťových vod pro servisní areál VOLVO v Prostřední Suché. V oboru stavebních a rekultivačních prací se nám podařilo provést dlouho připravované terénní úpravy a rekultivaci staré skládky ve Skotnici, a dokončit tak letitý proces odstraňování ekologických zátěží v působnosti města Příbor. Zároveň máme na rok letošní připravené další zajímavé rekultivační, sanační i hydrogeologické projekty a opodstatněně tak očekáváme, že se nudit nebudeme.


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Hydrogeologické posouzení vsaku v Rychvaldě (2/2014)

Pro výstavbu příjezdové komunikace a pěti rodinných ...

Rychvald - posouzení vsaku

 

 

 

Geologický průzkum v Bohumíně (2/2014)

Pro novou obchodní zónu v Bohumíně ...

Bohumín - Fastmal

 

 

 

Provozní řád mělkého zdroje v Odrách (2-3/2014)

Pro společnost Semperflex Optimit s.r.o. aktuálně zpracováváme ...

Odry - Semperflex

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Bohumíně (leden 2014)

Pro projekci a úpravu vodního toku Lutyňka ...

Vodní tok Lutyňka

 

 

 

PF 2014

Všem našim klientům přejeme zdravý, úspěšný a dobrý rok 2014 ...

PF 2014

 

 

 

Geologický průzkum v Mariánských Horách (12/2013)

Pro projektovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ...

Mariánské Hory

 

 

 

Geologický průzkum v Muglinově (12/2013)

Pro projektovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ...

Muglinov

 

 

 

Dokončení jímacího hlubinného vrtu v Odrách (6-12/2013)

V oderské kotlině jsme dokončili 270 m hluboký vrt ...

Pohled na hotový vrt

 

 

 

Geologický průzkum v areálu bývalého dolu Paskov (11/2013)

Pro projektované kontejnerové překladiště ...

Areál bývalého dolu Paskov

 

 

 

Monitoring podzemních vod ve Skotnici (11/2013)

V areálu skládky ve Skotnici jsme ukončili ...

Skládka ve Skotnici

 

 

 

Strana výpisu:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 34