GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Osvědčení a autorizace

K vykonávání naší činnosti nás opravňují tyto certifikace a osvědčení.

Živnostenská oprávnění
Z vázaných živností provozujeme Geologické práce, Podníkaní v oblasti s nebezpečnými odpady, ... Více...

Odborná osvědčení MŽP
Odborné osvědčení MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech ... Více...

Osvědčení ČBÚ, ostatní osvědčení a certifikáty
Průběžně rozšiřujeme naše odborné portfólio ... Více...

Autorizace ČKAIT
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech ... Více...

Novinky

5/8/2022
Geologické průzkumy, studie, projekty a rekultivace ve třetím kvartálu 2022
Prázdniny poznamenaly průběh geologických prací ve znamení sucha ...
Více...

25/5/2022
Geologické průzkumy, posudky, projekty a rekultivace ve druhém kvartálu 2022
Mimořádně suché jaro na rozdíl od ceny nafty přeje stavařům a umožňuje práce provádět ...
Více...