GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Osvědčení a autorizace

K vykonávání naší činnosti nás opravňují tyto certifikace a osvědčení.

Živnostenská oprávnění
Z vázaných živností provozujeme Geologické práce, Podníkaní v oblasti s nebezpečnými odpady, ... Více...

Odborná osvědčení MŽP
Odborné osvědčení MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech ... Více...

Osvědčení ČBÚ, ostatní osvědčení a certifikáty
Průběžně rozšiřujeme naše odborné portfólio ... Více...

Autorizace ČKAIT
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech ... Více...

Novinky

16/6/2024
Geologické práce ve druhém kvartále 2024
Po zdárném ukončení osvětových akcí pro vodoprávní úřady jsme opět v terénu ...
Více...

6/5/2024
Seminář "Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona" v Poličce, 15.10.2024
Od počátku roku 2024 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. ...
Více...