GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení vsakování srážkových vod v lokalitě Polanka n.Odrou (8/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Polance nad Odrou zpracováváme posudek ...

Pro projektovaný rodinný dům v Polance nad Odrou zpracováváme hydrogeologický posudek na navrhovaný vsak srážkových vod ze střechy a zpevněných ploch do půdních vrstev. Součástí posouzení je dokumentace geologického profilu a podzemní vody v provedené kopané sondě a měření hydraulické konduktivity přípovrchových vrstev. Realizace: srpen 2009.

.

.

 

Umístění kopané sondy a měření hydraulické konduktivity

Dokumentace půdního profilu a hladiny podzemní vody (zařízení OAL 50)

Zažízení k měření propustnosti vrstev (Minidiskm fy Eijkelkamp)

Měření propustnosti v náplavových sedimentech Polančice (0,3 m pod terénem)

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky