GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení návrhu bilance znečištěných zemin (9/2009)

Pro připravovanou stavbu silnice I/58 - obchvat Příbora zpracováváme studii posouzení a návrhu bilance znečištěných zemin v rámci SO 052 úprava skládky

Předmětem této zakázky pro Ředitelství silnic a dálnic ČR bylo stanovení kvalifikovaného odhadu bilance zemin skládky dotčených odtěžbou v rámci HTÚ stavby a jejich kvalitativní selekce dle ověřené míry kontaminace, zhodnocení úrovně zjištěné kontaminace zemin a posouzení možností jejího dopadu na okolní složky životního prostředí, vodní zdroje, resp. na lidské zdraví, dále koncepční řešení a návrh opatření k nakládání s kontaminovanou zeminou směřující k zamezení škod na životním prostředí. Realizace: Září 2009

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Zahájená odtěžba skládkového tělesa v lokalitě Příbor