GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geotechnické posouzení násypu pod obslužnou komunikaci ČOV (8/2009)

Pro stavbu tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v Ostravici ...

Pro stavbu tlakové kanalizace a ČOV v Ostravici provádíme geotechnické posouzení provedeného násypu pod obslužnou komunikací. Součástí zakázky je návrh skladby nového podloží pro dosažení požadované únostni zemní pláně. Realizace: srpen 2009

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Kopaná sonda KS-1 v místě vybudovaného násypu