GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Geologické práce ve druhém kvartále 2024

Po zdárném ukončení osvětových akcí pro vodoprávní úřady jsme opět v terénu ...

Průzkum v opavském cukrovaru

 

 

 

Seminář "Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona" v Poličce, 15.10.2024

Od počátku roku 2024 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. ...

Program semináře a přihláška

 

 

 

Seminář "Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona" v Ostravě, 16.4.2024

Od počátku roku 2024 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. včetně jeho věcné novely ...

Náhled: Program semináře a přihláška

 

 

 

Geologické práce na počátku roku 2024

Zimní sezóna je v plném proudu, mrzne, ale vrtné soupravy nezahálí ...

 

 

 

Rozhovor o studnách pro Českou televizi

Na konci loňského roku 2023 jsem si o nedostatku podzemní vody ...

Roste zájem o studny

 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2024 ...

... přejeme všem našim obchodním partnerům, klientům a přátelům.

Přání k Vánočním svátkům a PF 2024

 

 

 

Zakončení posledního kvartálu roku 2023

Před několika desítiletími geologové s nástupem zimy obvykle ...

Průzkum základových konstrukcí bývalého skladu PHM

 

 

 

Geologické práce ve třetím kvartálu 2023

S ukončením teplého a suchého léta vstupujeme do posledního kvartálu ...

 

 

 

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev" v Poličce, 17.10.2023

Po úspěšném obnovení série osvětových seminářů na téma "Aktuální otázky ...

Náhled na pozvánku s programem

 

 

 

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev" v Ostravě a Poličce

Pro vodoprávní a stavební úřady jsme opět po delší odmlce připravili pokračování ...

Hydrogeologický seminář GEOoffice v Ostravě (5/2023)

 

 

 

Strana výpisu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 37