GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. 

 

Po čtrnácti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sedmdesát až sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Velikostí společnosti se řadíme mezi mikrofirmy s ročním obratem do 35 milionů Kč. Z personálního hlediska disponujeme profesemi v několika speciálních oborech geologie s osvědčením MŽP, autorizovaných inženýrů sdružených v ČKAIT a osob s osvědčením ČBÚ. Z hlediska technického naše portfolio zahrnuje širokou paletu sondážní a vrtné techniky pro hydrogeologické, geotechnické a kontaminační průzkumy, odvodňování pozemků, provádění čerpacích a nálevových testů, odběr vzorků zemin, odpadů a vod, vybavení pro úpravu a testování zemin in-situ za účelem zlepšování jejich únosnosti, a také speciální software umožňující vyhotovení erudovaných odborných výstupů. 

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2022 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za čtrnáct let naší činnosti. Vybavili jsme se vlastní sondážní a vrtnou technikou, díky které jsme se stali flexibilnějšími a méně závislými na našich dodavatelích. K nosným činnostem naší společnosti řadíme v současnosti odborné výstupy v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie, stavební geologie a geotechniky, rekultivační práce a terénní úpravy ekologicky zatížených pozemků. V menším rozsahu od roku 2019 provádíme pro naše partnery ve stavebnictví předvrty pro mikropiloty, zpevňovaní svahů opěrnými stěnami z gabionů, chemickou stabilizací neúnosných zemin a odvodňování pozemků drenážními pery v kombinaci se vsakovacími vrty. Pro lepší plošnou dostupnost našich služeb jsme od roku 2020 zřídili v Jedlové u Poličky (okres Svitavy) detašované pracoviště pro východní Čechy a Vysočinu, jehož rekonstrukci plánujeme dokončit do poloviny roku 2023. 


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Průzkum základových poměrů v Bravanticích (12/2011)

Pro posouzení základových poměrů projektovaného logistického centra ...

Průzkumné práce v Bravanticích

 

 

 

Posouzení vsaku srážkových a odpadních vod (11-12/2011)

V závěru roku provádíme drobné průzkumy v lokalitách Polanka, Doubrava, Rychvald, Dětmarovice, Mistřovice, Rožnov p.R ...

Lokalita Polanka N.O.

 

 

 

Průzkum pro rozšíření obchodního centra v Karviné (11-12/2011)

Právě jsme dokončili průzkumné práce pro rozšíření ...

Obchodní centrum v Karviné

 

 

 

Geologický průzkum pro Resort Slunečná stráň (11-12/2011)

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí aktuálně dokončujeme geologický průzkum ...

Resort Slunečná stráň

 

 

 

Geologický a pedologický průzkum v Hrabové (11/2011)

V Ostravě Hrabové provádíme průzkum pro ...

Průzkum v Hrabové

 

 

 

Geologický průzkum pro výstavbu PZP Dambořice (11-12/2011)

Pro záměr výstavby podzemních zásobníků plynů v Dambořicích ...

Lokalita Dambořice

 

 

 

Geologický průzkum hráze řeky Olše v Karviné (11/2011)

Pro projektovaný protlak VTL Teplárny ČSA v Karviné pod řekou Olší ...

Karviná - protlak VTL pro Teplárnu ČSA

 

 

 

Náhradní vodní zdroj pro Obec Píšť (11-12/2011)

Pro Obec Píšť na Hlučnsku provádíme hydrogeologický ...

Lokalita Píšť

 

 

 

Posouzení vsaku srážkových vod v lokalitě Výtopna Mariánské hory (8-9/2011)

Pro společnost DALKIA ČR zpracováváme ...

Areál Výtopny v Mariánských horách

 

 

 

Geologické průzkumné práce v Butovicích u Studénky (8/2011)

Pro stavbu sídla společnosti Moravia Trend s.r.o. s čerpací stanicí PHM, myčkou a restaurací provádíme ...

Budoucí areál sídla společnosti Moravia Trend

 

 

 

Strana výpisu:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37