GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

 

Společnost GEOoffice, s.r.o. od svého založení v prosinci 2008 úspěšně realizuje zakázky pro tuzemské i zahraniční projekční kanceláře, developery, pro investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, pro státní instituce, samosprávu i pro jednotlivé občany. Vzájemnou spoluprácí, komunikací a prověřenou kvalitou jsme si získali důvěru klientů směřující k oboustranné spokojenosti. Jednotlivé zakázky a reference většího rozsahu jsme schopni na požádání doložit referenčními listy.

 

Po devíti létech působnosti v regionu i mimo něj ročně realizujeme přibližně sto zakázek, od těch nejmenších posudků za "tisícikoruny" až po větší a rozsahově náročné developerské nebo investiční projekty. Obrat společnosti se podle skladby zakázek pohybuje mezi 6 až 10 miliony Kč ročně. Přestože jsme činnost společnosti zahájili v období globální hospodářské krize, podařilo se nám firmu vybavit nadstandardním technickým a softwarovým zařízením i dostatečným počtem zakázek zajišťující další rozvoj firmy. Činnost firmy a její provoz průběžně rozšiřujeme a vybavuje další technikou.

 

V roce 2015 jsme provoz společnosti přestěhovali po dokončení rekonstrukce do vlastních prostor ve Vítkovicích na ulici U Cementárny, kde máme kromě kanceláří také technické zázemí. Loňský rok 2017 z podnikatelského hlediska patřil na sinusovce úspěchů k těm nejpříznivějším za devět let naší činnosti. V oboru hydrogeologie považujeme za profesně nejzajímavější počin naši odbornou účast při vybudování širokoprofilových hlubinných vsakovacích objektů velkokapacitního utrácení dešťových vod pro servisní areál VOLVO v Prostřední Suché. V oboru stavebních a rekultivačních prací se nám podařilo provést dlouho připravované terénní úpravy a rekultivaci staré skládky ve Skotnici, a dokončit tak letitý proces odstraňování ekologických zátěží v působnosti města Příbor. Zároveň máme na rok letošní připravené další zajímavé rekultivační, sanační i hydrogeologické projekty a opodstatněně tak očekáváme, že se nudit nebudeme.


 

AKTUÁLNĚ PROVÁDÍME:

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev"

V září 2009 jsme uspořádali seminář o aktuálním tématu ...

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod ..."

 

 

 

Geotechnické posouzení násypu pod obslužnou komunikaci ČOV (8/2009)

Pro stavbu tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v Ostravici ...

Kopaná sonda KS-1 v místě vybudovaného násypu

 

 

 

Geologické průzkumy pro založení "Bioelektráren" (8/2009)

V lokalitách Český Těšín a Jablunkov provádíme geologický ...

Průzkum v lokalitě Český Těšín

 

 

 

Hydrogeologické posouzení vodního zdroje ve Starém městě u Karviné (8/2009)

Pro legilazaci vodního zdroje na zakoupeném pozemku v ...

Vodní zdroj v zahrádkářské kolonii

 

 

 

Posouzení vsakování srážkových vod v lokalitě Polanka n.Odrou (8/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Polance nad Odrou zpracováváme posudek ...

Umístění kopané sondy a měření hydraulické konduktivity

 

 

 

Rešeršní průzkum geologických poměrů v Orlové (7/2009)

Pro lokality Zimný důl, U nemocnice a Poruba v Orlové provádíme ...

Lokalita Orlová - rešeršní průzkum a rekognoskace

 

 

 

Průzkum základových poměrů pro výstavbu kanalizace v Michálkovicích (7/2009)

Pro připravovanou výstavbu kanalizace v Michálkovicích provádíme ...

Michálkovická ulice v Ostravě - provádění kopaných sond

 

 

 

Posouzení změny odtokových poměrů v lokalitě Bystřice (7/2009)

V lokalitě Bystřice nad Olší posouzujeme možnost ovlivnění ...

Pohled na malou vodní nádrž v k.ú. Bystřice

 

 

 

Dokumentace hydrogeologických objektů na trase komunikace R52 (7/2009)

Na trase komunikace R52 v úseku Perná - státní hranice provádíme ...

Hydrometrická měření v mikulovské vinařské oblasti

 

 

 

Doplňující hydrogeologický průzkum a analýza rizik v Muglinově (7-8/2009)

Pro výstavbu nového obchodního a servisního střediska společnosti ...

Realizace vrtu HV-1 v jižní části lokality

 

 

 

Strana výpisu:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34