GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení vsakování srážkových vod v lokalitě Polanka n.Odrou (8/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Polance nad Odrou zpracováváme posudek ...

Umístění kopané sondy a měření hydraulické konduktivity

 

 

 

Rešeršní průzkum geologických poměrů v Orlové (7/2009)

Pro lokality Zimný důl, U nemocnice a Poruba v Orlové provádíme ...

Lokalita Orlová - rešeršní průzkum a rekognoskace

 

 

 

Průzkum základových poměrů pro výstavbu kanalizace v Michálkovicích (7/2009)

Pro připravovanou výstavbu kanalizace v Michálkovicích provádíme ...

Michálkovická ulice v Ostravě - provádění kopaných sond

 

 

 

Posouzení změny odtokových poměrů v lokalitě Bystřice (7/2009)

V lokalitě Bystřice nad Olší posouzujeme možnost ovlivnění ...

Pohled na malou vodní nádrž v k.ú. Bystřice

 

 

 

Dokumentace hydrogeologických objektů na trase komunikace R52 (7/2009)

Na trase komunikace R52 v úseku Perná - státní hranice provádíme ...

Hydrometrická měření v mikulovské vinařské oblasti

 

 

 

Doplňující hydrogeologický průzkum a analýza rizik v Muglinově (7-8/2009)

Pro výstavbu nového obchodního a servisního střediska společnosti ...

Realizace vrtu HV-1 v jižní části lokality

 

 

 

Průzkumné práce pro komplex rodinných domů v Třinci (6-8/2009)

V Třinci, místní části Nebory, provádíme komplexní ...

Pozemek určený pro výstavbu rodinných domů

 

 

 

Hydrogeologický průzkum pro vsakování vod v Orlové (6/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Orlové provádíme ...

Hydrogeologický průzkum v Orlové

 

 

 

Posouzení odtokových poměrů v lokalitě Havířov Šumbark (6-7/2009)

Pro Magistrát města Havířova zpracováváme posudek ...

Spádová oblast sbírající srážkovén vody

 

 

 

Geologické posouzení lokality a stanovení radonového indexu pozemku v Dobroslavicích (6/2009)

V Dobroslavicích provádíme rešeršní posouzení geologických ...

Lokalita v Dobroslavicích a její půdní profil

 

 

 

Strana výpisu:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40