GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Pasport a hydrogeologické posouzení vodního zdroje na Dolní Bečvě (10/2009)

Na hřebeni Beskyd zpracováváme posouzení ...

Lokalita na hřebeni Beskyd

 

 

 

Posouzení geologických poměrů pro rekonstrukci kanalizace (9-10/2010)

Pro rekonstrukci kanalizace na ul. Soukenická, ....

Rešeršní práce dosavdní vrtné prozkoumanosti

 

 

 

Ostrava - Jindrich Plaza - posouzení hydrogeologických poměrů (9-10/2010)

Pro připravovanou stavbu hotelového komplexu v Ostravě ...

Areál bývalého dolu Jindřich v centru Ostravy

 

 

 

Závada nad Olší - posouzení odtokových poměrů a Povodňový a evakuační plán (9-10/2010)

V záplavovém území v k.ú. Závada nad Olší zpracováváme ...

Areál starého mlýna v Závadě

 

 

 

Ostrava - Cihelní - rešeršní, průzkumná a konzultační činnost (8-9/2010)

V rámci plánované rekonstrukce kanalizace na ulici Cihelní provádíme ...

Ulice Cihelní v Ostravě

 

 

 

Karlovice - IG průzkum pro vybudování protipovodňových opatření (9/2010)

V Karlovicích - Zadní Vsi připravujeme průzkumné práce ...

Karlovice - Zadní Ves

 

 

 

Sviadnov - geologický a radonový průzkum pro stavbu nové haly (9/2010)

V areálu společnosti Huisman ve Sviadnově provádíme ...

Průzkumné práce v areálu Huisman

 

 

 

Ostrava Přívoz - Stará ČOV - průzkumné práce (9-12/2010)

V rámci regenerace brownfieldu Přívoz - Stará ČOV připravujeme ...

Lokalita staré ÚČOV v Přívoze

 

 

 

Programové vybavení

Pro tvorbu geologických a penetračních profilů vrtů, řezů, map, vizualizaci a modelování terénních dat používáme software SURFER9 a STRATER5 (Golden Software, Inc) a pro výpočet stability svahů, dimenzování gabionů a pažení výpočtové programy GEO5 (Fine). Samozřejmostí v našem vybavení jsou komerční aplikace pro obsluhu dataloggerů, dálkového přenosu dat a ostatní měřící techniky ...

Surfer 9

 

 

 

Ověření propustných vrstev pro vsakování srážkových vod v areálu Volvo Truck v Prostřední Suché (7/2010)

V Prostřední Suché jsme dozorovali budování širokoprofilových vrtů ....

Budoucí areál Volvo Truck

 

 

 

Strana výpisu:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39