GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum pro stavbu Hipodromu v Bravanticích (5/2012)

Pro rozšíření sportoviště a nové stavby ...

Průzkum pro stavbu Hipodromu v Bravanticích (5/2012)

 

 

 

Rešerše geologických poměrů v Mariánských Horách (5/2012)

Pro připravovanou výstavbu kanalizace ...

Výstavba kanalizace v Ostravě - Mariánských horách

 

 

 

Posouzení návrhu vsaku z komunikací v Děhylově (5/2012)

V obci Děhylov jsme byli přizváni k řešení vsaku srážkových vod ...

Děhylov - posouzení návrhu vsaku

 

 

 

Hydrogeologické průzkumy pro posouzení vsaku (3-4/2012)

S nastávajícím jarem se opět zvýšil zájem ...

 

 

 

Geologický průzkum v Ostravě - Vítkovicích (2-3/2012)

Pro posouzení základových poměrů a utrácení srážkových vod ...

Průzkum v areálu KOMA Industry

 

 

 

Průzkum základových poměrů v Nové Bělé (2/2012)

Pro projekci a návrh založení nové mateřské školky ...

Průzkum v Nové Bělé

 

 

 

Odvodnění základů hotelu Augustiniánský dům (2-5/2012)

V návaznosti na předchozí geologický a geofyzikální ...

 

 

 

Sanace a rekultivace skládky v Příboře (5/2010-2/2012)

V rámci budování obchvatu města Příbor jsme úspěšně zakončili ...

Odtěžení zářezu a budování násypu - pohled k severu (11/2011)

 

 

 

Geologický průzkum pro stavbu stožárů GSM-R (2011-2012)

Pro našeho ostravského partnera provádíme průzkum 65 lokalit ...

PS 500

 

 

 

Podrobný průzkum pro horkovod mezi Doly Lazy a Dukla

Pro založení základových patek horkovodu ...

Průzkum v trase horkovodu

 

 

 

Strana výpisu:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39