GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Inženýrsko-geologický průzkum v Prostřední Suché (6/2009)

Pro projektovaný opravárenský závod společnosti VOLVO Truck Czech s.r.o. provádíme ...

Průzkum lokality budoucího opravárenského závodu v Prostřední Suché

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stožárů GSM-R podél trati Českých drah, a.s. (6-9/2009)

Aktuálně provádíme geologický průzkum pro založení stožárů ...

Průzkum podél trati Českých drah, a.s.

 

 

 

Inženýring pro rozšíření hřbitova v lokalitě Šumbark (6-9/2009)

Pro rozšíření hřbitova v Havířove, místní časti Šumbark, zpracováváme ...

Hřbitov na Šumbarku a jeho plánované rozšíření

 

 

 

Hydrogeologické posouzení připomínek zjišťovacího řízení k záměru Kondominium Hýlov (6/2009)

K výsledkům zjišťovacího řízení zpracováváme odborné ...

Lokalita Hýlov s detailním vyobrazením hydrogeologického vrtu

 

 

 

Hydrogeologické posouzení odběru podzemní vody pro Betonárku v Dobříši (6/2009)

Pro projektovanou výrobnu betonu v Dobříši posuzujeme možnost odběru ...

Pohled na zájové území (v levé části areál plánované betonárky, ve střední části vodní útvar "Jezírko")

 

 

 

Hydrogeologický monitoring objektů v lokalitách Bystřička a Spytihněv (5-9/2009)

Pro akce investora Ředitelství silnic a dálnic provádíme monitoring hydrogeologických ...

Pasportizace hydrogeologických objektů

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Blansku (5/2009)

V areálu Technických služeb SSO v Blansku provádíme doplňující ...

Vrtné práce v areálu Technických služeb Blansko

 

 

 

Hydrogeologický průzkum nového cvičiště Integrovaného záchranného centra (5/2009)

V lokalitě bývalých kasáren v Ostravě Hranečníku provádíme ...

Budoucí výcikové centrum záchranného systému

 

 

 

Geotechnické posouzení stability svahu vodní nádrže (5/2009)

V Žilině u Nového Jičína provádíme geotechnické ...

Vodní nádrž v Žilině u Nového Jičína

 

 

 

Hydrogeologické posouzení odběru podzemních vod v lokalitě Nová Ves - Dubí (5/2009)

Pro připravovaný záměr rekonstrukce výtlaku vodovodního řádu zpracováváme ....

Lokalita Nová Ves - Dubí (místo plánovaného vypouštění vod)

 

 

 

Strana výpisu:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40