GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Závada nad Olší - posouzení odtokových poměrů a Povodňový a evakuační plán (9-10/2010)

V záplavovém území v k.ú. Závada nad Olší zpracováváme ...

Areál starého mlýna v Závadě

 

 

 

Ostrava - Cihelní - rešeršní, průzkumná a konzultační činnost (8-9/2010)

V rámci plánované rekonstrukce kanalizace na ulici Cihelní provádíme ...

Ulice Cihelní v Ostravě

 

 

 

Karlovice - IG průzkum pro vybudování protipovodňových opatření (9/2010)

V Karlovicích - Zadní Vsi připravujeme průzkumné práce ...

Karlovice - Zadní Ves

 

 

 

Sviadnov - geologický a radonový průzkum pro stavbu nové haly (9/2010)

V areálu společnosti Huisman ve Sviadnově provádíme ...

Průzkumné práce v areálu Huisman

 

 

 

Ostrava Přívoz - Stará ČOV - průzkumné práce (9-12/2010)

V rámci regenerace brownfieldu Přívoz - Stará ČOV připravujeme ...

Lokalita staré ÚČOV v Přívoze

 

 

 

Programové vybavení

Pro tvorbu geologických a penetračních profilů vrtů, řezů, map, vizualizaci a modelování terénních dat používáme software SURFER9 a STRATER5 (Golden Software, Inc) a pro výpočet stability svahů, dimenzování gabionů a pažení výpočtové programy GEO5 (Fine). Samozřejmostí v našem vybavení jsou komerční aplikace pro obsluhu dataloggerů, dálkového přenosu dat a ostatní měřící techniky ...

Surfer 9

 

 

 

Ověření propustných vrstev pro vsakování srážkových vod v areálu Volvo Truck v Prostřední Suché (7/2010)

V Prostřední Suché jsme dozorovali budování širokoprofilových vrtů ....

Budoucí areál Volvo Truck

 

 

 

Protipovodňová opatření v Ostravě Koblově (5-7 2010)

V Ostravě Koblově provádíme geologický průzkum ...

HG a IG průzkum v lokalitě Ostrava - Koblov

 

 

 

Dokončení dalších vrtaných studní na Horní Bečvě (7/2010)

Srdce hydrogeologa potěší každé úspěšné ...

Úspěšné zastižení kolektoru ...

 

 

 

Průzkum pro řešení svahového sesuvu v Janovicích (7/2010)

Pro geotechnický návrh stabilizace svahu pod komunikací ...

Sesuv příkrého svahu pod komunikací

 

 

 

Strana výpisu:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39