GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení návrhu bilance znečištěných zemin (9/2009)

Pro připravovanou stavbu silnice I/58 - obchvat Příbora zpracováváme studii posouzení a návrhu bilance znečištěných zemin v rámci SO 052 úprava skládky

Zahájená odtěžba skládkového tělesa v lokalitě Příbor

 

 

 

Inženýrská činnost při návrhu ukotvení vánočního stromu v Havířově (9-10/2009)

Pro bezpečné osazení vánočního stromu na Náměstí ...

Náměstí Republiky v Havířově

 

 

 

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev"

V září 2009 jsme uspořádali seminář o aktuálním tématu ...

Seminář "Vsakování srážkových a odpadních vod ..."

 

 

 

Geotechnické posouzení násypu pod obslužnou komunikaci ČOV (8/2009)

Pro stavbu tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v Ostravici ...

Kopaná sonda KS-1 v místě vybudovaného násypu

 

 

 

Geologické průzkumy pro založení "Bioelektráren" (8/2009)

V lokalitách Český Těšín a Jablunkov provádíme geologický ...

Průzkum v lokalitě Český Těšín

 

 

 

Hydrogeologické posouzení vodního zdroje ve Starém městě u Karviné (8/2009)

Pro legilazaci vodního zdroje na zakoupeném pozemku v ...

Vodní zdroj v zahrádkářské kolonii

 

 

 

Posouzení vsakování srážkových vod v lokalitě Polanka n.Odrou (8/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Polance nad Odrou zpracováváme posudek ...

Umístění kopané sondy a měření hydraulické konduktivity

 

 

 

Rešeršní průzkum geologických poměrů v Orlové (7/2009)

Pro lokality Zimný důl, U nemocnice a Poruba v Orlové provádíme ...

Lokalita Orlová - rešeršní průzkum a rekognoskace

 

 

 

Průzkum základových poměrů pro výstavbu kanalizace v Michálkovicích (7/2009)

Pro připravovanou výstavbu kanalizace v Michálkovicích provádíme ...

Michálkovická ulice v Ostravě - provádění kopaných sond

 

 

 

Posouzení změny odtokových poměrů v lokalitě Bystřice (7/2009)

V lokalitě Bystřice nad Olší posouzujeme možnost ovlivnění ...

Pohled na malou vodní nádrž v k.ú. Bystřice

 

 

 

Strana výpisu:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39