GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum v Ostravě Vítkovicích (5/2011)

Na ulici Zengrově v Ostravě Vítkovicích jsme aktuálně dokončili ...

Ostrava Vítkovice - Zengorova ulice

 

 

 

Kontaminační průzkum provozovny Acetylénky v Ostravě (5/2011)

Pro připravovaný prodej areálu bývalé výrobny acetylénu v Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE a.s. ...

Areál Acetylénky při vrtných pracích

 

 

 

Doplňují průzkum v Branticích (5/2011)

V trase projektovaných kanalizačních stok C17-B14 a C17-B19.1 v katastru obce Brantice ...

Vrtné práce v trase budoucí kanalizace

 

 

 

Karviná - hydrogeologický průzkum v areálu Městského fotbalového stadionu (3-5/2011)

Pro Statutární město Karviná jsme dokončili vyhledávací průzkum zaměřený na hlubší oběh podzemní vody ...

Areál fotbalového stadionu v Karviné

 

 

 

Zpracování plošných map distribuce důlních plynů (2011-2015)

V rámci pětiletého kontraktu územně vázaného na katastr Statutárního ...

 

 

 

Projekt rekultivace starého úložiště odpadů ve Skotnici (3-6/2011)

V katastru obce Skotnice provádíme ...

Historický monitorovací vrt

 

 

 

Odry - areál Semperflex - hydrogeologický servis (9/2010-9/2011)

Úspěšně jsme dokončili hydrogeologický vrt hluboký 205 m ...

Budování hlubinného vrtu HV-1 a příprava na čerpací testy III

 

 

 

Geofyzikální průzkum sedimentů nádrže Nové Mlýny (3-4/2011)

Zajímavou zakázku jsme práve ukončili na vodní nádrži Nové Mlýny v chráněné oblasti.

 

 

 

Rožnov pod Radhoštěm - posouzení vsaku z obytného domu (3-4/2011)

Pro stavbu obytného domu v zastavěné oblasti katastru Rožnova pod Radhoštěm jsme dokončili ...

Parcela pro budoucí bytový dům

 

 

 

Karviná - geologický průzkum břehu Olše (3-4/2011)

V rámci projektované opravy povodňových škod jsme dokončili geologický průzkum pro zpevnění levého břehu řeky Olše u objektu čerpací stanice Sovinec.

Lokalita Sovinec u Karviné

 

 

 

Strana výpisu:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39