GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Monitoring podzemních vod ve Skotnici (11/2013)

V areálu skládky ve Skotnici jsme ukončili ...

Skládka ve Skotnici

 

 

 

Geologický průzkum v areálu Teplárny v Mohelnici (11/2013)

Pro akci „Posouzení úrovně kontaminace provozovaného areálu Teplárny v Mohelnici“ jsme dokončili ...

Průzkum v Teplárně Mohelnice

 

 

 

Odvodnění zemní pláně v areálu VTP v Ostravě (9-11/2013)

Pro stavbu objektů SO-III a SO-IV jsme projektovali a dozorovali ...

Zemní pláň a základy objektu SO-IV v září 2013

 

 

 

Statické zatěžovací zkoušky v Orlové (11/2013)

Pro opravu povrchů komunikací ve městě Orlová ...

Statické zatěžovací zkoušky v Orlové

 

 

 

Posouzení lokality pro jímání podzemní vody ve Studénce (11/2013)

Pro betonárnu společnosti Českomoravvský beton provádíme ...

Studénka n.O - areál betonárny

 

 

 

Rekultivace skládky kalů v Kopřivnici - technický dozor investora (9/2012-2/2015)

V návaznosti na supervizi analýzy rizik ...

Sanovaná skládka - příprava na budování těsnící stěny

 

 

 

Monitoring hladin podzemní vody v závodu Arcelor Mital (10/2013)

Pro možnost jímání podzemní vody pro provozní účely ....

Monitoring hladin podzemní vody v závodu Arcelor Mital (10/2013)

 

 

 

Průzkum odtokových poměrů v Polance (9/2013)

Pro posouzení možnosti odvádění srážkových vod ...

Polanka n.O.

 

 

 

Zemní práce menšího rozsahu (10/2015)

Posílili jsme naše technické zázemí o další techniku ...

Nová zemní technika

 

 

 

Posouzení poměrů pro vsakování vod v areálu Českomoravský beton (7/2013)

V ostravské provozovně ČMB jsme dokončili ...

Areál ostravské provozovny ČMB

 

 

 

Strana výpisu:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 37