GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geotechnické posouzení trasy dálkového horkovodu v Karviné (6/2010)

V trase budoucího horkovodu provádíme ...

Trasa budoucího horkovodu

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stavby v areálu Slezské nemocnice (5/2010)

Ve Slezské nemocnici v Opavě provádíme ...

Geologický průzkum v arealu nemocnice

 

 

 

Staré ekologické zátěže v Kopřivnici (4/2010-3/2011)

Pro realizaci projektu "Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici" ...

Pohled na lokalitu č.8 "Nad Letním koupalištěm"

 

 

 

Posouzení základové půdy v trase horkovodu v okolí dolu ČSA v Karviné ( 4/2010)

Pro připravovanou trasu horkovodu v okolí dolu ČSA v Karviné ...

Provádění lehké dynamické penetrace v trase horkovodu

 

 

 

Oznámení záměru „Svět techniky – science and technology centrum (4 / 2010)

Pro společnost Vítkovice, a.s. zpracováváme ...

Lokalita budoucího záměru "Svet techniky ... "

 

 

 

Posouzení poměrů pro vsakování vod v lokalitě Plzeň (4 / 2010)

Pro stavbu Centrum výzkumu Řež s.r.o. provádíme ...

Posouzení hydrogeologických poměrů

 

 

 

Seminář "Budování průzkumných vrtů a vodních zdrojů"

V návaznosti na semináře z cyklu aktuálních otázek v oblasti hydrogeologie pro vás na 8.4.2010 připravujeme ...

Seminář "Budování hydrogeologických vrtů a studní"

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stožárů TTO-RM (3-4/2010)

Na lokalitě PS 105 BTS 305 1 repeater Bzenec pro založení stožáru TTO-RM ...

Lokalita Repeater Bzenec

 

 

 

Geologický průzkum pro obnovu VN Rybníček v k.ú. Hladké Životice (3-4/2010)

Pro obnovu bývalé vodní nádrže u Hladkých Životic provádíme ...

Geologický průzkum pro obnovu vodní nádrže Rybníček

 

 

 

Hydrogeologický průzkum pro zásobování průmyslového areálu podzemní vodou (1-9/2010)

Pro výrobní společnost Semperflex Optimit v Odrách řešíme ...

Hydrogeologický servis v Semperflexu

 

 

 

Strana výpisu:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40