GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Sviadnov - geologický a radonový průzkum pro stavbu nové haly (9/2010)

V areálu společnosti Huisman ve Sviadnově provádíme ...

Průzkumné práce v areálu Huisman

 

 

 

Ostrava Přívoz - Stará ČOV - průzkumné práce (9-12/2010)

V rámci regenerace brownfieldu Přívoz - Stará ČOV připravujeme ...

Lokalita staré ÚČOV v Přívoze

 

 

 

Programové vybavení

Pro tvorbu geologických a penetračních profilů vrtů, řezů, map, vizualizaci a modelování terénních dat používáme software SURFER9 a STRATER5 (Golden Software, Inc) a pro výpočet stability svahů, dimenzování gabionů a pažení výpočtové programy GEO5 (Fine). Samozřejmostí v našem vybavení jsou komerční aplikace pro obsluhu dataloggerů, dálkového přenosu dat a ostatní měřící techniky ...

Surfer 9

 

 

 

Ověření propustných vrstev pro vsakování srážkových vod v areálu Volvo Truck v Prostřední Suché (7/2010)

V Prostřední Suché jsme dozorovali budování širokoprofilových vrtů ....

Budoucí areál Volvo Truck

 

 

 

Protipovodňová opatření v Ostravě Koblově (5-7 2010)

V Ostravě Koblově provádíme geologický průzkum ...

HG a IG průzkum v lokalitě Ostrava - Koblov

 

 

 

Dokončení dalších vrtaných studní na Horní Bečvě (7/2010)

Srdce hydrogeologa potěší každé úspěšné ...

Úspěšné zastižení kolektoru ...

 

 

 

Průzkum pro řešení svahového sesuvu v Janovicích (7/2010)

Pro geotechnický návrh stabilizace svahu pod komunikací ...

Sesuv příkrého svahu pod komunikací

 

 

 

Český Těšín - průzkum pro novou halu (6-7/2010)

Pro založení nové haly společnosti Kovona, a.s. v Českém Těšíně ...

Prostor budoucí stavby

 

 

 

Průzkum základové spáry panelového domu v Kopřivnici (6/2010)

Na ulici Kadláčkova v Kopřivnici provádíme ...

Panelový dům na Kadláčkově ulici ...

 

 

 

Pasportizace a průzkum sesuvů v těšínské oblasti (5-6/2010)

Pro společnost G-consult, s.r.o. ustanovenou Moravskoslezským krajem ...

Lokalita č.1: Český Těšín - Nová cesta

 

 

 

Strana výpisu:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40