GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Dokumentace hydrogeologických objektů na trase komunikace R52 (7/2009)

Na trase komunikace R52 v úseku Perná - státní hranice provádíme ...

Hydrometrická měření v mikulovské vinařské oblasti

 

 

 

Doplňující hydrogeologický průzkum a analýza rizik v Muglinově (7-8/2009)

Pro výstavbu nového obchodního a servisního střediska společnosti ...

Realizace vrtu HV-1 v jižní části lokality

 

 

 

Průzkumné práce pro komplex rodinných domů v Třinci (6-8/2009)

V Třinci, místní části Nebory, provádíme komplexní ...

Pozemek určený pro výstavbu rodinných domů

 

 

 

Hydrogeologický průzkum pro vsakování vod v Orlové (6/2009)

Pro projektovaný rodinný dům v Orlové provádíme ...

Hydrogeologický průzkum v Orlové

 

 

 

Posouzení odtokových poměrů v lokalitě Havířov Šumbark (6-7/2009)

Pro Magistrát města Havířova zpracováváme posudek ...

Spádová oblast sbírající srážkovén vody

 

 

 

Geologické posouzení lokality a stanovení radonového indexu pozemku v Dobroslavicích (6/2009)

V Dobroslavicích provádíme rešeršní posouzení geologických ...

Lokalita v Dobroslavicích a její půdní profil

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Prostřední Suché (6/2009)

Pro projektovaný opravárenský závod společnosti VOLVO Truck Czech s.r.o. provádíme ...

Průzkum lokality budoucího opravárenského závodu v Prostřední Suché

 

 

 

Geologický průzkum pro založení stožárů GSM-R podél trati Českých drah, a.s. (6-9/2009)

Aktuálně provádíme geologický průzkum pro založení stožárů ...

Průzkum podél trati Českých drah, a.s.

 

 

 

Inženýring pro rozšíření hřbitova v lokalitě Šumbark (6-9/2009)

Pro rozšíření hřbitova v Havířove, místní časti Šumbark, zpracováváme ...

Hřbitov na Šumbarku a jeho plánované rozšíření

 

 

 

Hydrogeologické posouzení připomínek zjišťovacího řízení k záměru Kondominium Hýlov (6/2009)

K výsledkům zjišťovacího řízení zpracováváme odborné ...

Lokalita Hýlov s detailním vyobrazením hydrogeologického vrtu

 

 

 

Strana výpisu:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39