GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení poměrů pro vsakování vod v lokalitě Plzeň (4 / 2010)

Pro stavbu Centrum výzkumu Řež s.r.o. provádíme ...

... hydrogeologické posouzení  poměrů pro vsakování srážkových vod. Součástí prací je provedení vsakovacích testů a polního stanovení propustnosti vrstev měřením infiltrometry. Realizace: duben 2010. 

 

Posouzení hydrogeologických poměrů

Vědecko-technologický park

Budování kopaných sond

Provádění vsakovacího testu

 

Instalace leveloggrů do sondy

Stupňovitá kopaná sonda

Měření propustnosti zemin

Měření propustnosti zemin

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky