GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum geologických poměrů na lokalitě v Horním Těrlicku (3/2010)

Pro projektovanou stavbu rodinného domu nad Těrlickou přehradou provádíme ...

... průzkum hydrogeologických poměrů pro vyjádření odborně způsobilé osoby k možnosti vsakování srážkových vod do půdních vrtstev a stanovení radonového indexu pozemku. Realizace břzene 2010.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Zájmová lokalita v Horním Těrlicku