GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení geologických poměrů v Doubravě u Orlové (3/2010)

Pro připravovanou stavbu rodinného domu zpracováváme ...

... posouzení geologickcých poměrů pro založení stavby rodinného domu, posouzení vhodnosti geologické skladby pro vsakování srážkových vod, rešerši vlivů poddolování a výstupu metanu na zemský povrch. Realizace březen 2010.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita v Doubravě u Orlové