GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologický průzkum pro zásobování průmyslového areálu podzemní vodou (1-9/2010)

Pro výrobní společnost Semperflex Optimit v Odrách řešíme ...

... v souvislosti se změnou intgerovaného povolení (IPPC) posuzení možnosti odběru podzemních vod v areálu závodu. Součástí práce je hydrogeologický průzkum zahrnunjící vybudování nových vodních zdrojů a pozorovacích objektů, dlouhodobé hydrodynamické testy s odběrem vody až 10 l/s, monitorování vlivů odběru podzemní vody na odtokové poměry a okolní vodní zdroje, legalizace historických vodních zdrojů a zpracování projektové dokumentace nových vodních děl. Realizace leden až říjen 2010.

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Hydrogeologický servis v Semperflexu