GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum pro založení stavby v areálu Slezské nemocnice (5/2010)

Ve Slezské nemocnici v Opavě provádíme ...

... podrobný inženýrskogeologický průzkum pro založení stavby nového pavilonu „N“ interních oborů SNO“. Průzkum zahrnuje jádrové sondážní vrty a dynamickou penetraci, odběr a laboratorní vyhodnocení vzorků zemin a podzemní vody a kompletní vyhodnocení základových poměrů. Realizace: květen 2010.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Geologický průzkum v arealu nemocnice