GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Oznámení záměru „Svět techniky – science and technology centrum (4 / 2010)

Pro společnost Vítkovice, a.s. zpracováváme ...

... oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. pro investiční záměr „SVĚT TECHNIKY – SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRUM V OSTRAVĚ“. 

Investiční záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., do kategorie II, bod 10.13 – Tematické areály na ploše nad 5000 m2, kde je vyžadováno zpracování oznámení. Oznámení je vypracováno v rozsahu uvedeném v příloze č. 3. zákona č. 100/2001 Sb. v plném znění. Realizace: duben 2010.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Lokalita budoucího záměru "Svet techniky ... "

 

Lokalita budoucího záměru - Dolní oblast společnosti Vítkovice, a.s.