GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice (11-12/2009)

Pro projekt odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice ...

 ... provádíme rešerši geologické prozkoumanosti a dokumentaci hydrogeologických objektů v trase projektované kanalizace o celkové délce 40 km. Realizace: listopad / prosinec 2009.

 

Úsek ve Fryčovicích

Úsek v Hukvaldech

Dokumentace úrovní hladin v domovních studnách

Podrobná rekognaskece trasy

 

Dokumentace hladin povrchových vod

Dokumnetace geologických profilů ve výkopech

Dokumnetace hladin povrchových vod

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky