GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení stability svahu pro stavbu stožáru GSM-R (1/2010)

V lokalitě Hranice na Moravě provádíme geologický průzkum pro posouzení ...

 ... stability svahu v traťovém koridoru ve správě SŽDC. Práce zahrnují průzkumné vrty projektované do hloubek až 10 m, rozbory neporušených a poloporušených vzorků, nivalační zaměření profilu svahu a zpracování modelu stability svahu ve vztahu k projektované stavbě stožáru GSM-R. Příprava prací v zimním období byla lahůdkou pro příznivce off-road a rallye. Naše práce je nám koníčkem. Realizace: leden 2010.

 

Proč máme naši práci tolik rádi ?? Protože bývá občas dobrodružná ...

 

Naše práce v terénu je nám koníčkem ...

Občas někde zapadneme ...

Občas máme v cestě mnoho sněhu ...

... a potřebujeme zavolat na pomoc těžkou techniku.

 

Ale doposud jsme projeli ...

... na místo naší práce.

Jako je například tohle ...

A pak přichází na řadu ...

 

... vytyčování ...

... měření ...

... vrtání ...

... a odběr vzorků.

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference