GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Ostrava Přívoz - Stará ČOV - průzkumné práce (9-12/2010)

V rámci regenerace brownfieldu Přívoz - Stará ČOV připravujeme ...

... průzkum pro zpracování analýzy rizik, posouzení geologických poměrů a metanscreening za účelem přípravy plochy pro investory. Předmětem prací jsou vrtné, penetrační, analytické, geofyzikální a atmogeochemické práce. Realizace říjen - prosinec 2010.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita staré ÚČOV v Přívoze