GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení geologických poměrů pro rekonstrukci kanalizace (9-10/2010)

Pro rekonstrukci kanalizace na ul. Soukenická, ....

... Valchařská a Gorkého v Ostravě  provádíme rešerši dosavadní prozkoumanosti archivních zpráv inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů . Dále byl v rámci průzkumných prací proveden atmogeochemický průzkum v trase navržené stavby. Posouzení je provedeno jako podklad pro projektovou dokumentaci připravované stavby. Realizace září-říjen 2010.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Rešeršní práce dosavdní vrtné prozkoumanosti