GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Karviná - hydrogeologický průzkum v areálu Městského fotbalového stadionu (3-5/2011)

Pro Statutární město Karviná jsme dokončili vyhledávací průzkum zaměřený na hlubší oběh podzemní vody ...

 ... pro účely závlahy prostor projektované rekonstrukce fotbalového stadionu. Průzkumné práce byly zaměřeny na kolektorské sedimenty předkvarterních útvarů, zahrnovaly vrtné práce do hloubky 45 m, čerpací testy, hydrometrická měření a podrobný pasport okolních vodních zdrojů. Realizace: březen až květen 2011.     

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Areál fotbalového stadionu v Karviné