GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Odry - areál Semperflex - hydrogeologický servis (9/2010-9/2011)

Úspěšně jsme dokončili hydrogeologický vrt hluboký 205 m ...

 ... pro účely strategického zásobování provozu Semperflex Optimit vodou. Nyní na novém a okolních vrtech provádíme třítýdenní čerpací testy s vydatností až 5 l/s z každého vrtu. Jímání podzemní vody probíhá z hlubinného oběhu bazálních klastik "Oderské kotliny" při dlouhodobém monitoringu mělké i hlubinné zvodně v areálu společnosti a v jejím okolí.

 

Pro vyhodnocení čerpacích testů a poloprovozních zkoušek vč. monitorování hladin podzemní vody a posouzení vlivů na okolní hlubinné exploatační vrty je nasazena naše moderní technologie měření a dálkového přenosu dat od kanadského výrobce Solinst. Realizace kompletního servisu bude prováděna v uzavřeném hydrologickém cyklu od září 2010 do září 2011. 

 

Budování hlubinného vrtu HV-1 a příprava na čerpací testy III

Instalace leveloggeru do stávajícího hlubinného vrtu

Instalace leveloggeru do hlubinného vrtu OVHS-1

Napojení na telemetrickou stanici pro přenos dat

 

Historický vrt NP-762

Telemetrická stanice STS Gold

Průběh čerpacího testu II

Průběh čerpacího testu

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky