GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Seminář "Řešení ekologických zátěží a kontaminovaných území, průzkumy znečištění, ... (21.4.2011)

... rizikové analýzy a možnosti financování nápravných opatření.

V návaznosti na semináře z cyklu aktuálních otázek v oblasti hydrogeologie připravujeme další odborný seminář. Ten je určený zejména pracovníkům vodoprávních úřadů, zaměstnancům odborů ochrany životního prostředí a odborů investičního rozvoje, a všem ostatním zainteresovaným představitelům státní správy, měst a obcí. Cílem semináře je osvěta, propagace postupů a vzájemná výměna zkušeností při řešení problematiky ekologických zátěží (znečištěných území, ploch označovaných jako „brownfields“, starých skládek, ekologických havárií, znehodnocených vodních zdrojů, apod.), s prováděním kontaminačních průzkumů a analýz rizika, se zpracováním studií proveditelnosti, projektováním nápravných opatření a s možnostmi financování sanačních prací. Zváni k diskusi jsou i kolegové se souvisejícími profesemi.

 

Program semináře, informace o konání a přihlášku na seminář naleznete ke stažení v příloze (k tisku v černobílé verzi). Přihlášky prosím zasílejte dle pokynů uvedených na přihlášce. O provedené platbě nás prosím informujte e-mailem na . Sylaby zajistíme pouze včasně přihlášeným účastníkům (nejpozději  do 20.4., 12 hodin).

 

Přehled přihlášených institucí k 18.4.2011:

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Karviná, Městský úřad  Příbor, Městský úřad Bohumín, Městský úřad Fulnek, Městský úřad Kopřivnice, Statutární město Ostrava, Ministerstvo životního prostředí - odbor ekologických škod, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Úřad městského obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice, Městský úřad  Rožnov pod Radhoštěm, Magistrát města Olomouc, Městský úřad Odry, Povodí Odry, s.p., G-Consult, spol. s r.o., DIAMO, státní podnik, ČEZ Energetické služby, s.r.o., GEOVA s.r.o., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Město Vratimov, VŠB-TU Ostrava, TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Město Orlová, Statutární město Havířov, Městský úřad Jablunkov, Magistrát města Opavy, K-GEO s.r.o., Obecní úřad  Sedliště, Magistrát města Přerov, VÍTKOVICE, a.s.

 

Přednášky lektorů v syllabové formě naleznete v přílohách.

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Proběhl další seminář na aktuální téma v hydrogeologii ...