GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Osvědčení ČBÚ, ostatní osvědčení a certifikáty

Průběžně rozšiřujeme naše odborné portfólio ...

V červnu 2011 jsme získali osvědčení Českého báňského úřadu k regulované činnosti Hodnotitel rizik ukládání odpadů do podzemí a na povrch terénu dle přílohy č. 11 vyhlášky MŽP 294/2005 Sb.

 

V březnu 2010 jsme obdrželi Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro nakládání s nebezpečnými odpady za účelem sanací kontaminovaných lokalit ...

 

V listopadu 2009 jsme získali certifikát Manažera vzorkování podzemních vod vydané Českou společností pro jakost ...

 

 

Hodnotitel rizik ukládání odpadů

Souhlas k nakládání s NO

Certifikát manažera vzorkování podzemních vod

 

 

Tématické zařazení:

 » Osvědčení a autorizace  

 » Novinky