GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum pro posouzení podmáčení pozemku v Horním Žukově (8-9/2014)

V Horním Žukově provádíme geologický průzkum zaměřený na ...

... posouzení vlivu zbudované obecní komunikace na podmáčení soukromého pozemku. Průzkum zahrnuje mělkou kopanou sondáž pro upřesnění polohy propustných vrstev pod komunikací a zajištění průzkumného díla pro jeho využití k následnému odvádění povrchových a podpovrchových vod mimo postižený pozemek. Realizace: srpen-září 2014.

 

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference