GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologický dozor budování vsakovacího systému v areálu Havířovské nemocnice (9/2014)

Při výstavbě centra pro osoby s omezenou hybností Benjamín v areálu ...

... Havířovské nemocnice jsme už v roce 2011 prováděli úvodní hydrogeologický průzkum s návrhem na likvidaci srážkových vod. Projekt následně doznal několika změn a vyžádal si úpravy dimenzování vsakovacího systému a počtu vsakovacích vrtů. Z tohoto důvodu jsme na lokalitě prováděli hydrogeologický dozor zahrnující řízení vrtných prací, provedení a vyhodnocení nálevových testů a stanovení konečných parametrů vsakovacích vrtů. Na lokalitě jsou zbudovány celkem čtyři vrty, z nichž nejhlubší dosahuje hloubky 22 m a kapacity vsaku 0.75 l/s.   Realizace: září 2014. 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Areál Havířovské nemocnice