GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum základových a hydrogeologických poměrů v Kateřinicích (8/2014)

Pro projektovaný Domov Kateřinice aktuálně dokončujeme ...

... inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkumu na rozhraní několika geologických jednotek - v sedimentech nečleněné říční nivy Trnávky, sprašových hlín a varvitických jílů. Terénní práce zahrnují provedení celkem 6 kopaných sond do hloubky 6 m a fyzikálně-mechanické vzorky zemin. Realizace: srpen 2014  

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita v Kateřinicích