GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum pro stavbu vodovodu v lokalitě Ostrava - Pod Lanovkou (8-9/2014)

Aktuálně provádíme průzkumné práce pro stanovení přítoků ...

... v údolním mokřadu, který protíná trasa projektovaného vodovodu. V okolí trasy vodovodu bylo dle archivu České geologické služby v minulosti prováděno několik průzkumných prací staršího data (zejména z roku 1978), které jsme využili pro rešeršní práce. Pro upřesnění odhadu přítoku vody do stavebního výkopu jsme minibagrem zavěšeným za terénní čtyřkolkou zbudovali mělkou rýhu a na ní provedli čerpací test spolu s hydogeologickým měřením nástupu hladiny. Realizace: srpen - září 2014.

 

Lokalita Pod Lanovkou

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky