GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hodnocení rizika ukládání odpadů na povrch terénu v k.ú. Kašpárkovice (8/2014)

Pro projekt „Revitalizace území bývalého dolu Dukla, Složiště Kašpárkovice“ ...

... jsme aktuálně dokončili hodnocení rizika pro využití odpadu na povrchu terénu ve smyslu vyhlášky 294/2005 Sb. Účelem zamýšleného projektu je změna dokončené stavby, která se týká změny účelu užívání stavby z odstraňování odpadů na jejich využívání v souladu s vyhláškou č. 294 /2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/20014 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady nebudou v tělese složiště ve stavbě uloženy za účelem jejich odstranění, ale využity jako výplňové hmoty. Hodnocení rizika zahrnovalo rešerši geologických průzkumů a studií zpracovaných pro revitalizaci území bývalého Dolu Dukla za posledních 40 let. Realizace: srpen 2014

 

Pohled jižním směrem na složiště odpadů Kašpárkovice

Nádrž na průsakové vody

Hráze "vany" ze sypané hlušiny

Jeden z dohledaných vrtů monitorovacího systému

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky